1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Το 1ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης βρίσκεται επί των οδών Ευριπίδη και Σωκράτη στη Μεγαλόπολη.Είναι 3/θεσιο και ολοήμερο.Λειτουργούν 2 τμήματα ,το ένα τμήμα ακολουθεί το κλασσικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (8.00πμ-12.15μμ) και το άλλο τμήμα ακολουθεί ολοήμερο πρόγραμμα (8.00πμ-15.45μμ).
Στεγάζεται σε κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε με δαπάνες του "Ιδρύματος Βασιλείου Γ.Μελά για την Προσχολική Αγωγή"


 
τηλ.επικ.2791025136

e-mail..mail@1nip-megal.ark.sch.gr