Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ


Το βιβλίο "Εκδρομή με το λεωφορείο" της Κωνσταντίνας Αρμενιάκου από τις εκδόσεις Κέδρος στάθηκε η αφορμή για μαθηματικά παιχνίδια και την διεξαγωγή ενός project με θέμα τα λεωφορεία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Με αφορμή το βιβλίο κατασκευάσαμε ένα χάρτινο λεωφορείο με εικόνες από τους επιβάτες του βιβλίου και φωτογραφίες των παιδιών.
Τα παιδιά αφού γνωρίσουν τα σύμβολα  +, - , = παίζουν με τη βοήθεια καρτών που αναγράφουν πάνω τους ένα σύμβολο και δίπλα έναν αριθμό.Έτσι πχ με το + 3 βάζουν τρεις επιβάτες , με το -5 κατεβάζουν πέντε κοκ.Όταν η κάρτα δείξει = πρέπει να μετρήσουν το σύνολο των επιβατών του λεωφορείου.2 σχόλια: